Lillebæltskolens SFO

Skippervej 1

5500 Middelfart

Tlf.:

Fritten 8888 5783

Fritten / Mini Fritten 8888 5784

Ø Fritten 8888 5786


Mail: [email protected]


EAN nr.: 5798006506491


Præsentation:

SFO’en er en integreret del af skolen med egne basislokaler og med råderet over skolens forskellige faglokaler og enkelte tider i Lillebæltshallerne om eftermiddagen.

Skolen og fritidsordningen har gode fysiske rammer, store grønne udenomsarealer og ligger i naturskønne omgivelser i et bynært miljø.

Udenomsarealerne består af en stor velfungerende legeplads, kunststofbane, naturlegeplads, bålhus m.v.
 

Struktur:

Fritidsordningen er om eftermiddagen opdelt på følgende måde:

  • Fritten, som er for elever i 0. og 1. klasse.
  • Ø Fritten, som er for elever i 2. og 3. klasse.
  • Mini Fritten (Tidlig SFO) fra 1.marts til sommerferien, er elever i Mini Fritten i egne basis lokaler fra kl. 7.30 – 14.00. Om eftermiddagen kan eleverne i 0. og 1. klasse samt Mini Fritten færdes frit i indskolingsområdet samt i Mini Frittens basislokaler.


Antal børn pr. 1. september: 185


Leder: Inge Lund 


Tlf. 8888 5783


Åbningstider: 6.30 - 16.30 (man-ons), 6.30 – 17.00 (tors), 6.30 – 16.00 (fre)

 

Tidlig SFO klik her


Takster klik her


Ind- og udmeldelse: klik her


Ferie- og lukkedage: klik her