Adresse

Lillebæltskolen
Skippervej 1
5500 Middelfart

Telefonnummer: 8888 5770

E-mail adresse: [email protected]

EAN nr.: 5798006503063

Skolekode.: 445008

Præsentation: Lillebæltskolen er en folkeskole, der rummer 0.-9. klasse. Skolen har i alt 21 klasser.

Antal elever pr. 05.09.17: 504 elever

Antal medarbejdere: ca. 53 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og skolesekretærere.

SFO: 0.-3. kl.: SFO 
4.-6. kl.: Juniorklubben 
10. klassecenter: 10'eren 

Ledelse: 
Skoleleder: Morten Bonde
Viceskoleleder: Tabita B. Kyster
SFO leder: Inge Lund

Formand for skolebestyrelsen: Steen Olsen